تاکتیک‌های مذاکره
چشم انداز، مأموریت و استراتژِی ما

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی

اطلاعات تماس

 

حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا

 خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند.

(رسول خدا صلی الله علیه و آله)

چشم انداز:‌ برطرف کردن دغدغه مدیران

مأموریت: رفع مشکلات مدیران صنایع و خدمات

استراتژی: انجام خدمات حسابداری و مدیریت با حداقل هزینه و حداکثر سرعت با رعایت کیفیت

درباره ما

پارک فناوران پردیس

مشتریان ما