درباره ما

درباره موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

موسسه حسابداری امیراتشانی و همکاران در مرداد ماه سال  ۱۳۷۸ و تحت شماره ۱۱۲۲۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت گردیده و تا کنون ضمن ارائه نام نیک به همراه کسب سوابق درخشان با همراهی تنی چند از اساتید نام آشنای حسابداری و مدیریت مالی توانسته است نقش به سزایی در عرصه ارائه خدمات مطلوب، به موقع، دقیق و با کیفیت در تهران و بسیاری از شهرستان های میهن عزیزمان ایفاء نماید.

در این رهگذر می توانیم به اشاعه استانداردهای حسابداری و حسابرسی و همچنین پرورش نیروهای جوان و مستعد به نیروهایی باتجربه و کارآزموده در جای جای کشور پهناورمان به عنوان دیگر دستاوردهای جانبی این موسسه اشاره و افتخار نمود و صد البته با این سرمایه عظیم معنوی امروز با پشت سرگذاشتن سومین برنامه بلند مدت ۵ ساله و در آستانه ورود به چهارمین برنامه بلند مدت خود، ارتقاء کیفی و توسعه کمّی و افزایش هر چه بیشتر (تنوع) خدمات خود را در دستور کار قرار داده ایم.

س 

ساختار سازمانی موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

(دانلود) 

س

اعضای هیئت مدیره و مشاورین موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

 

 

زهرا امیر نایب رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

محمد امیرآتشانی مدیرعامل موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

ghasem_bastakian

هادی امیرآتشانی مشاورموسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکارانرزومه علی شیر طاهری - مسئول گروه IFRS و مشاور موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

solimani

س 

مجوزهای قانونی و اسناد مندرج در روزنامه رسمی

موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

مشاهده مجوز تاسیس موسسه خدمات مالی و حسابدا ری امیرآتشانی و همکاران

مشاهده آگهی تأسیس موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران (درج در روزنامه رسمی)

روزنامه رسمي 002

مشاهده آگهی تصمیمات در موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران

روزنامه رسمي 001 (1) 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.