۹نکته بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر

نکته  شماره ۱ چنانچه ثبت عملیات فروردین ماه و تراز افتتاحیه قبل از تاریخ پلمپ دفاتر قانونی باشد آیا اشکالی دارد چنانچه شرکت ۱۰۰% متعلق به دولت باشد چه حکمی دارد؟ ج – هرگونه ثبت عملیات در دفاتر بایستی بعد از پلمب دفاتر صورت گیرد و از این بابت تفاوتی بین شرکتهای دولتی و خصوصی وجود ندارد.چنانچه عملیاتی در دفاتر پلمب شده به تاریخ قبل از پلمب ثبت گردد مشمول مقررات تاخیر ثبت و پلمب خواهد بود. نکته  شماره ۲ آیا در مواردی که عملیات بطور کامل در دفاتر قانونی ثبت می­گردد ولی اسناد با کامپیوتر صادر می...
بیشتر

تعدیلات سنواتی

طبق استاندارد شماره 6 داریم : 37) اقلام‌ مربوط‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ كه‌ در تعديل‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ منظور مي‌گردد را تعدیلات سنواتی گویند، تعدیلات سنواتی به‌ اقلامي‌ محدود مي‌شود كه‌ از ” تغيير در رويه‌ حسابداري‌“ و ” اصلاح‌ اشتباه‌“ ناشي‌ گردد. 38)  اثر تعديلات‌ سنواتي‌ بايد از طريق‌ اصلاح‌ مانده‌ سود (زيان‌) انباشته‌ ابتداي‌ دوره‌ در صورتهاي‌ مالي‌ منعكس‌ گردد. اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورتهاي‌ مالي‌ نيز بايد ارائه‌ مجدد شود، مگر آنكه‌ اين‌ امر عملي‌ نباشد. اگر ارائه مجدد اقل...
بیشتر

چرخه حسابداری و عملیات بستن حساب ها

چرخه حسابداری به یک سری ازعملیاتی می‌گویند که هر سال و یا در هر دوره مالی تکرار می‌شود. این چرخه به ترتیب شامل عملیات‌های زیر است: ۱. جمع آوری کلیه اطلاعات مالی موسسه ۲. تجزیه و تحلیل کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه ۳. ثبت کلیه معاملات و عملیات مالی موسسه در دفتر مالی ۴. انتقال کلیه عملیات‌ها از دفتر روزنامه به دفتر کل ۵. آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح نشده) ۶. اصلاح و تعدیل حسابهای دفتر کل ۷. آماده کردن تراز آزمایشی (اصلاح شده) ۸. آماده کردن صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه ۹. بس...
بیشتر