تفاهم نامه

 

تفاهم نامه همکاری

 

۱-موسسه خدمات مالی و حسابداری امیر آتشانی و همکاران به عنوان داور هزینه های  مدرسه بازرگانی تهران (TBS) جهت برگزاری دوره  های DBA انتخاب گردید.

۲-موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران با  موسسه حقوقی منشور مهان و موسسه سرمایگان تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند.

۳- موسسه خدمات مالی و حسابداری امیرآتشانی و همکاران با شرکت نوسا، تفاهم نامه همکاری امضاء نمود، بر اساس این تفاهم نامه، شرکت نوسا همکاری لازم در زمینه اجاره، راه اندازی Cloud و فروش نرم افزارهای یکپارچه مالی برای شرکت های طرف قرارداد با موسسه حسابداری امیرآتشانی و همکاران را انجام خواهد داد.