ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱

aeenname
    برای مشاهده ابلاغیه روی متن زیر کلیک کنید. ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع  ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب94.04.31 (منبع: جامعه حسابداران رسمی)
بیشتر

صورت های مالی نمونه تلفیقی گروه و شرکت اصلی

طبق مواد 41و 42 قانون بازار اوراق بهادار مصوب " ،(1384/09/01) سازمان موظف است بورس ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاري و كليه تشكل هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند." و "ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش دهي مالي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي كه توسط سازمان ابلاغ مي شود، تهيه نمايد."...
بیشتر