حسابداری

عکس حسابداری صنعتی

 

نقدی بر استانداردهای حسابداری

   پاور پوینت استانداردهای حسابداری

images

استانداردهای حسابداری 

۱- دانلود استاندارد حسابداری  شماره ۱ (نحوه ارائه صورت های مالی )

۲- دانلود استاندارد حسابداری شماره۲   ( صورت جریان وجوه نقد ) 

۳- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۳     ( درآمد عملیاتی)

۴- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۴    (ذخایر، بدهی های احتمالی وداراییهای احتمالی)

۵- دانلود استاندارد شماره    ۵   (رویداد های بعد از تاریخ تراز نامه)

۶- دانلود استاندارد حسابداری شماره   ۶  (گزارش عملکرد مالی)

۷- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۸ (حسابداری موجودی مواد و کالا)

۸- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۹ ( حسابداری پیمان های بلند مدت)

۹- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۱۰(حسابداری کمکهای بلاعوض دولت)

۱۰- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۱۱( حسابداری دارایی های ثابت مشهود)

۱۱- دانلود استاندارد حسابدار ی شماره ۱۲(افشای اطلاعات اشخاص وابسته)

۱۲- دانلود استاندارد حسابداري شماره ۱۳(حسابداری مخارج تامین مالی)

۱۳- دانلود استاندارد حسابدار ی شماره۱۴(نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری)

۱۴- دانلود استاندارد حسابداري شماره۱۵ (حسابداری سرمایه گذاری ها)

۱۵- دانلود استاندارد حسابداري شماره ۱۶(آثار تغییر در نرخ ارز)

۱۶- دانلود استاندارد حسابدار ی شماره ۱۷(دارایی های نامشهود)

۱۷- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۱۸(صورتهاي مالي و تلفيقي )

۱۸- دانلود  استاندارد حسابداری شماره ۱۹ (ترکیب های تجاری) 

۱۹- دانلود استاندارد حسابداری شماره ۲۰(سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته)