مقالات

عکس دنیای اقتصاد

 

۱- تصمیم گیری به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور تهیه وزن تکنیک های حسابداری مدیریت

۲- اولویت بندی تکنیک های حسابداری مدیریت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

 ۳- بازرترین دروغ های مدیریت  (منبع: دنیای اقتصاد)

 ۴- پنج روش برای تبدیل شدن به یک رهبر فکری در عرصه صنعت و حرفه (منبع: مدیران ایران)

 ۵- اقتصاد براى مدیران (منبع: مدیران ایران)

 ۶- گام های مذاکره برای همه (منبع: گام‌های مذاکره برای همه، تالیف: محمدحسین اکبرزاده)