قوانین

 دانلود قوانین مربوطه

۱- دانلود قوانین کار و امور اجتماعی  

۲- دانلود قانون تجارت

۳- دانلود کتاب قوانین بیمه

۴- دانلود مجموعه-كامل-قوانين-بيمه

۵- دانلود قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

۶- دانلود  ابلاغ قانون اصل ۴۴

۷- دانلود فرم پرداخت هاي كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود

۸- دانلود راهنمای سامانه دریافت لیست حقوق و دستمزد بیمه شدگان کارگاه ازطریق خدمات غیر حضوری

۹- دانلود راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع

۱۰- دانلود دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال  ۹۵

۱۱- دانلود دستمزد مقطوع روزانه کسر مبنای حق بیمه سال ۹۵ 

 ۱۲- دانلود جدول مالیات بر حقوق سال ۹۵

جدول مالیات بر حقوق سال95

۱۳- دانلود قانون مالیات های مستقیم ( برگرفته از سازمان امور مالیاتی کشور)

۱۴- دانلود قانون محاسبات عمومی

۱۵- دانلود تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی